BMS - system zarządzania budynkiem

Inteligentny budynek to obiekt wyposażony w Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem (BMS) zbudowany w oparciu o system automatyki budynkowej oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń nadzorowane z jednego centrum dyspozycyjnego. Połączenie pomiędzy poszczególnymi systemami realizowane jest za pomocą sieci komunikacyjnej oraz protokołu transmisji zapewniającego pełną wymienialność informacji pomiędzy różnymi systemami jak np. kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa.

Centralny system zarządzania i nadzoru pozwala na transmisję, przetwarzanie i archiwizację danych, graficzne przedstawienie różnych instalacji, sygnalizację i obsługę sytuacji alarmowych, system haseł i zabezpieczenia systemowe gwarantujące dostęp do danej instalacji tylko osobom uprawnionym.

Stosowanie systemów BMS znacznie zmniejsza koszty eksploatacji budynków oraz przynosi korzyści w zakresie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem integruje bezpośrednio systemy odpowiadające za bezpieczeństwo oraz systemy odpowiadające za komfort i eksploatację.