Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 

System alarmu pożarowego (SAP)

Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru realizujących wymagane scenariusze pożarowe.

Urządzenia umożliwiające wczesne wykrycie oraz zlokalizowanie pożaru i przekazanie informacji o tym zdarzeniu do odpowiednich służb, to jedna z najważniejszych funkcji systemu. System może współpracować np. z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Zamontowanie systemu alarmowania pożarowego pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia i poprzez system monitoringu – straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, automatycznie uruchamia urządzenia gaszące. System alarmowania pożarowego obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku, włącznie z rampami, tunelami kablowymi itp.

Oferujemy centrale sygnalizacji pożarowej jako główne części składowe systemów przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wszystkie elementy systemów są atestowane i mają wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm.

System oddymiania

Większość, bo aż 90%, ludzi uczestniczących w pożarach ginie wskutek zatrucia produktami powstałymi ze spalania. Brak możliwości doprowadzenia świeżego powietrza i równocześnie brak możliwości odprowadzania ubocznych produktów spalania z obiektu uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca.

System oddymiania chroni ludzkie życie i mienie. Po automatycznym wykryciu pożaru lub ręcznym wyzwoleniu, system oddymiania w bardzo krótkim czasie uruchamia klapy oddymiające. Otwarte klapy powodują wydostanie się dymu na zewnątrz budynku.

Oferujmy projektowanie, dostawę, montaż i serwis systemów oddymiania w dowolnych konfiguracjach, zgodnie z życzeniem klientów i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest elementem wspomagającm ochronę przeciwpożarową w nowoczesnych budynkach. Wczesne wykrycie pożaru nie gwarantuje uniknięcia strat. Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest sprawnie i bezpiecznie przeprowadzona ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonym budynku

Odpowiedni Dźwiękowy System Ostrzegawczy umożliwia efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacji zagrożenia, jak również w czasie normalnej pracy. W ramach Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego istnieje możliwość dystrybucji automatycznych komunikatów alarmowych do odpowiednich stref budynku, komunikacji z centralą przeciwpożarową czy też współpracy ze strażą pożarną.

Posiadamy w swej ofercie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze dostosowane do warunków i potrzeb szerokiej gamy obiektów, które umożliwiają sprawną ewakuację osób przebywających w całym chronionym budynku lub wyłącznie z obszarów objętych bezpośrednim zagrożeniem.