Zabezpieczenie osób i mienia

Telewizja dozorowa

System telewizji dozorowej umożliwia ciągłą i kompleksową obserwację monitorowanych obiektów. W systemie występuje podział na telewizję kolorową i czarno-białą. Telewizja kolorowa jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-biała na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni lub recepcji.

 

Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia. System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingeren cją osób niepowołanych zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy jak i wewnątrz obiektu. System kontroli dostępu jest także źródłem informacji o stanie zajętości pomieszczeń, zamknięciu lub otwarciu drzwi, próbach siłowego ich

otwarcia, użycia innych kart dostępu. Dostarcza informacji, gdzie aktualnie przebywa personel.

Innym ważnym elementem jest możliwość centralnego lub lokalnego sterowania przepływ em osób w wypadkach awaryjnych, gdy wskazana jest ewakuacja ludzi z budynku. Szczególnym rodzajem kontroli dostępu jest sterowaniem ruchem pojazdów na parkingach. Osoba chcąca wjechać na parking widzi na wyświetlaczu informacje o wolnych miejscach na parkingu. System na podstawie informacji otrzymanych z karty dostępu oraz wykrycia pojazdu powoduje podniesienie szlabanu i opuszczenie kolczatek.

 

System sygnalizacji włamania i napadu

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu ma za zadanie skutecznie chronić ludzi imienie przedwłamaniem i powiadamiać o anormalnych warunkach wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która nieustannie zbiera i nformacje od każdego z elementów systemu i reaguje w przypadku, gdy któryś z czujników informuje ją o naruszeniu strefy ochronnej. Reakcja systemu polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego lub optycznego sygnału alarmu. Centrala w sposób ciągły kontroluje cały system informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, czy uszkodzeniu linii telefonicznej.