Automatyka budynków

Automatyka klimatyzacji i wentylacji (HVAC)

W pełni lub częściowo zautomatyzowane systemy zarządzania klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem są coraz popularniejsze zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji starych. Głwnym zadanien tych systemów jest zapewnienie komfortu użytkownikom oraz przynoszenie dużych oszczędności w zużyciu energii.

Klimatyzacja i wentylacja

Systemy służące do wentylacji lub klimatyzowania pomieszczeń zapewniają dostęp świeżego powietrza, jak również wybór zakresu temperatur oczekiwanych w poszczególnych pomieszczeniach. Systemy wentylacji i klimatyzacji znajdują zastosowanie m.in. w: zakładach przemysłowych, centrach handlowych, hurtowniach, magazynach wysokiego składowania, salach widowiskowych, teatrach, kinach, halach produkcyjnych jak również w domach mieszkalnych.

Zautomatyzowane sterowanie wentylacją i klimatyzacją zwalnia użytkowników od ręcznego regulowania temperatury w określonych obszarach budynku pozostawiając to zadanie urządzeniom połączonym z systemem, który samodzielnie określa prawidłowy poziom wilgotności i temperatury. 


 

System ten informuje użytkownika obiektu o bieżącym zużyciu energii elektrycznej, wody i gazu. Umożliwia sporządzanie okresowych raportów o zużyciu mediów i zaplanowanie zużycia mediów w kolejnych okresach czasowych, co pozwoli użytkownikowi na przewidywanie kosztów eksploatacyjnych obiektu. 

Sterowanie oświetleniem

Systemy oświetlenia można wykorzystywać do sterowania całymi budynkami, bądź sterowania światłem w poszczególnych pomieszczeniach czy domach. System pozwala na załączanie lub wyłączanie sekcji oświetleniowych na poszczególnych kondygnacjach, korytarzach, klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.

System oświetlenia może współpracować z systemem włamania i napadu czy kontroli dostępu, a także czujnikami zmierzchu i obecności ruchu.