Systemy teleinformatyczne

 

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne to infrastruktura teleinformatyczna budynków zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych, głosu i obrazów. Daje ona możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy, jest pewna i prosta w zarządzaniu oraz lokalizowaniu ewentualnych usterek. Zadaniem okablowania strukturalnego jest umożliwienie podłączenia telefonu, faksu, modemu w dowolnym miejscu w budynku.

System telekomunikacyjny

System telekomunikacyjny umożliwia użytkownikowi komunikowanie się z wykorzystaniem cyfrowej centrali telekomunikacyjnej. Nowoczesny system telekomunikacyjny powinien obejmować zastosowanie rozwiązań wideokonferencyjnych.