Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lublinie

Klient:
Telekomunikacja Polska S.A.

Lokalizacja:
Lublin

Zakres prac:
  • automatyka klimatyzacji i wentylacji - cztery centrale klimatyzacyjne,
  • automatyka systemu oddymiania - sterowanie dwoma centralami, oddymiającymi i klapami oddymiającymi,
  • system sterowania oświetleniem,
  • monitoring węzła cieplnego, 
  • monitoring zasilania elektrycznego.

"Prace wykonane były z należyta starannością, terminowo z uwzględnieniem wymagań i potrzeb Inwestora."

Teodor Lebioda, Dyrektor Obszaru Pionu Administracji w Lublinie