Realizacje

Budynek biurowy przy ul.Wronia 31 (w trakcie realizacji)

Budynek biurowy przy ul.Wronia 31 (w trakcie realizacji)
Klient:
Ghelamco Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja:
ul. Wronia 31, Warszawa

Zakres prac:
 •  automatyka central wentylacyjnych i wentylatorów
 •  automatyka węzła wody lodowej i węzła cieplnego
 •  monitoring instalacji elektrycznych, zużycia mediów itp.
 •  monitoring sygnałów technicznych
 •  system sygnalizacji pożarowej SSP
 •  instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego- DSO
 •  kontrola dostępuKD
 •  telewizja dozorowaCCTV IP
 •  instalacja detekcji CO-LPG na garażach
 •  instalacja detekcji freonu
 •  instalacja domofonowa i przyzywowa

Biurowiec Makrochem

Biurowiec Makrochem
Klient:
Makrochem S.A.

Lokalizacja:
ul.Rapackiego 2, Lublin

Zakres prac:
 • automatyka central wentylacyjnych, wentylatorów i nawilżaczy
 • monitoring pomp ciepła technologicznego
 • sterowanie oknami z siłownikami
 • integracja systemu VRS z systemem BMS
 • sterowanie oświetleniem
 • monitoring instalacji elektrycznych, zużycia mediów itp.
 • monitoring sygnałów technicznych

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja
Klient:
FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o.

Lokalizacja:
Aleja Politechniki 1, Łódź

Zakres prac:
 • System zarządzania budynkiem BMS
 • Automatyka wybranych instalacji budynku
 • Monitoring wybranych instalacji budynku

Centrum Handlowe Outlet Center w Białymstoku

Centrum Handlowe Outlet Center w Białymstoku
Klient:
BATI-INVEST Sp. z o.o.

Lokalizacja:
ul. Narodowych Sił Zbrojnych, Białystok

Zakres prac:
 • system zarządzania budynkiem BMS
 • monitoring i sterowanie wybranych instalacji budynku

Galeria Tarasy Zamkowe

Galeria Tarasy Zamkowe
Klient:
Mercury Engineering Polska Sp. z o.o

Lokalizacja:
Aleja Tysiąclecia/Aleja Unii Lubelskiej, Lublin

Zakres prac:
 • automatyka central wentylacyjnych
 • automatyka pomp ciepła

Budynek biurowy - Nord Point

Budynek biurowy - Nord Point
Klient:
ECI Spółka Akcyjna

Lokalizacja:
Warszawa, Białołęka, ul. Annopol 17

Zakres prac:
 • automatyka central wentylacyjnych i wentylatorów
 • automatyka sterowania klimakonwektorów
 • automatyka węzła wody lodowej i wymiennikowni ciepła
 • monitoring instalacji elektrycznych
 • system sygnalizacji pożarowej -SSP
 • kontrola dostępu – KD
 • telewizja dozorowa – CCTV IP
 • okablowanie strukturalne
 • instalacja detekcji CO w garażach
 • instalacja domofonowa i przyzywowa
 • rozdział energii elektrycznej
 • instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
 • instalacja zasialnia gniazd wtykowych
 • ogrzewanie podjazdów, wejść do budynków, kable grzewcze
 • instalacja odgromowa
 • instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM
Klient:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury, Warszawa

Zakres prac:
 • automatyka central wentylacyjnych i wentylatorów
 • automatyka sterowania klimakonwektorów
 • kontrola dostępuKD
 • telewizja dozorowa CCTV IP
 • instalacja domofonowa

Biurowiec Senator

Biurowiec Senator
Klient:
Ghelamco Poland Sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja:
Al. Solidarności/Bielańska, Warszawa

Zakres prac:
 • system zarządzania budynkiem BMS
 • instalację automatyki HVAC 
 • system wykrywania i sygnalizacji pożaruSAP
 • sterowanie instalacją oddymiania
 • instalacja kontroli dostępu – KD
 • instalacja telewizji dozorowej – CCTV
 • instalacja interkomów i videodomofonów
 • instalacja przyzywowa
 • instalacja systemu parkingowego
 • instalacja koryt kablowych dla potrzeb systemów niskoprądowych

Łopuszańska Business Park

Łopuszańska Business Park
Klient:
Ghelamco Poland Sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja:
ul.Łopuszańska, Warszawa

Zakres prac:
 • system zarządzania budynkiem  BMS
 • systemwykrywania i sygnalizacji pożaruSAP
 • kontrola dostępuKD
 • telewizja dozorowa – CCTV
 • instalacja przyzywowa

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe ARŁAMÓW

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe ARŁAMÓW
Klient:
Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów S.A

Lokalizacja:
Arłamów, gmina Ustrzyki Dolne

Zakres prac:
 • automatyki central klimatyzacyjnych
 • automatyki sterowania klimakonwektorów
 • automatyki sterowania regulatorami VAV
 • sterowanie oraz monitoring pracy i awarii wentylatorów
 • monitoring rozdzielni ciepła i chłodu oraz wymiennikowni CWU i glikolowej
 • monitoring central detekcji CO
 • monitoring rozdzielni elektrycznych
 • monitoring zużycia mediów
 • monitoring klap pożarowych
 • integracja systemu BMS z systemami CCTV, SSWiN, KD, przyzywowym, audio video oraz Fidelio
 • instalacji sieci BMS i stacji operatorskich

Fabryka Gumy do Żucia Cadbury

Fabryka Gumy do Żucia Cadbury
Klient:
Cadbury Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja:
Skarbimierz k.Brzegu

Zakres prac:
 • integracja automatyki HVAC i monitoringu parametrów w ramach systemu BMS.
 • automatyka sterownia wentylacji i klimatyzacji (HVAC),
 • zintegrowany system indywidualnej regulacji temperatury,
 • automatyka wież chłodniczych,
 • zasilanie i automatyka instalacji wody grzewczej, uzdatnionej, procesowej, kotłowej i dla nawilżaczy,
 • monitoring zużycia mediów (główne liczniki energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, pary),
 • monitoring parametrów procesów technologicznych,

Mokotów New City

Mokotów New City
Klient:
New City II Sp. z o.o. S.K.A

Lokalizacja:
Warszawa

Zakres prac:
 • integracja automatyki HVAC i monitoringu parametrów w ramach systemu BMS
 • instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru–SAP
 • instalacja telewizji dozorowej–CCTV
 • instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego–DSO
 • instalacja kontroli dostępu–KD

Galeria Orkana

Galeria Orkana
Klient:
STRABAG Sp. z o.o.

Lokalizacja:
ul.Orkana 6 Lublin

Zakres prac:
 • dwie stacje robocze BMS,
 • system sygnalizacji pożaru (SAP),
 • zasilanie i sterowanie dachowych klap oddymiających i klap ppoż, drzwi i bram ppoż,
 • telewizja dozorowa (CCTV),
 • system sygnalizacji włamania (SWiN),
 • automatyka wentylacji i klimatyzacji, węzła chłodu i wież chłodniczych,
 • monitoring parametrów technicznych (węzła cieplnego, obecności napięć zasilania, oświetlenia budynku i parkingów),
 • instalacja nagłośnieniowa budynku.

Sanofi - Aventis Sp. z o.o

Sanofi - Aventis Sp. z o.o
Klient:
Sanofi - Aventis Sp. z o.o

Lokalizacja:
Rzeszów

Zakres prac:
 • instalacje bezpieczeństwa i monitoring parametrów procesów technologicznych,
 • automatyka sterowania wentylacji i klimatyzacji,
 • automatyka sterowania układów rozprowadzania powietrza,
 • integracja instalacji bezpieczeństwa, automatyki HVAC i monitoringu parametrów w ramach systemu BMS,
 • instalacja telewizji dozorowej.

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny
Klient:
Naczelny Sąd Administracyjny

Lokalizacja:
Lublin

Zakres prac:
 • zintegrowany system zarządzania instalacjami,
 • system wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • system sygnalizacji włamania i napadu,
 • telewizja dozorowa,
 • system sterowania oświetleniem,
 • instalacje nagłośnienia, 
 • system kontroli dostępu i sterowanie ruchem osobowym,
 • system automatyki wentylacji i klimatyzacji,
 • monitorowanie i sterowanie kluczowych punktów w budynku,
 • systemy telekomunikacyjne.
Z przyjemnością informujemy, iż 27 sierpnia 2004r., Sąd uzyskał tytuł „MODERNIZACJA ROKU 2003” w Konkursie „Modernizacja Roku 2003”, zorganizowanym przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zobacz dyplom "Modernizacja Roku 2003"

Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lublinie

Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A. w Lublinie
Klient:
Telekomunikacja Polska S.A.

Lokalizacja:
Lublin

Zakres prac:
 • automatyka klimatyzacji i wentylacji - cztery centrale klimatyzacyjne,
 • automatyka systemu oddymiania - sterowanie dwoma centralami, oddymiającymi i klapami oddymiającymi,
 • system sterowania oświetleniem,
 • monitoring węzła cieplnego, 
 • monitoring zasilania elektrycznego.

Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Energetyk”

Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Energetyk”
Klient:
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Lokalizacja:
Nałęczów

Zakres prac:
 • system wykrywania i sygnalizacji pożaru.


Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 54 i Kołłątaja 2.

Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 54 i Kołłątaja 2.
Klient:
Corner House Sp. z o.o.

Lokalizacja:
Lublin

Zakres prac:
 • linie kablowe zasilające budynek,
 • wewnętrzne linie zasilające,
 • rozdzielnia główna budynku,
 • rozdzielnie piętrowe
 • instalacje elektryczne siłowe 400V,
 • instalacje elektryczne gniazd 230V,
 • instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego,
 • instalacje elektryczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • iluminacja budynku,
 • pomiary elektryczne,
 • okablowanie strukturalne,
 • dedykowana instalacja elektryczna zasilania gwarantowanego,
 • system wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • instalacja systemu videodomofonowego.